Αγγλικά B2 Exam Preparation e-Learning
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ

Αγγλικά B2 Exam Preparation e-Learning

Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
220 ώρες
240 €
Αγορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ετήσια πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΓΓΛΙΚΑ B2 EXAM PREPARATION με 220 ώρες μελέτης, για να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τη συμμετοχή σας σε επίσημες Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και να αποκτήσετε Πιστοποιητικό Επιπέδου Β2 αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ.

Εάν γνωρίζετε Αγγλικά και μπορείτε να μιλάτε, να γράφετε και να διαβάζετε τη γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο και θέλετε να αποκτήσετε Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για την αγορά εργασίας ή για σπουδές σε Αγγλόφωνα εκπαιδευτικά προγράμματα και Σχολές, αυτό είναι το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς.

Το πρόγραμμα ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 EXAM PREPARATION αποτελεί συνέχεια του προγράμματος ΑΓΓΛΙΚΑ Β1-Β2 και θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε σημαντικά τις απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες προκειμένου να συμμετάσχετε με επιτυχία σε επίσημες εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας, για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού. Παράλληλα θα σας βοηθήσει να επικοινωνείτε με πολύ μεγάλη άνεση στο γραπτό λόγο, κατακτώντας τους εκπαιδευτικούς στόχους που ορίζονται για το επίπεδο B2 (βλ. παρακάτω ‘Στόχοι επιπέδου’).

Ακολουθώντας το σύστημα της Linguaphone ΑΚΟΥΩ-ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ-ΜΙΛΩ, και με μια σειρά από γλωσσικές τεχνικές που θα μάθετε κατά τη μελέτη σας, θα αναπτύξετε την ικανότητα να χρησιμοποιείτε πολύπλοκες φράσεις και εκφράσεις με άνεση και αυτοπεποίθηση.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των κυριότερων επίσημων εξετάσεων που διενεργούνται στην Ελλάδα στο επίπεδο Β2 (Cambridge B2 First, IELTS, Michigan ECCE, ABLE Β2, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β, LRN B2, NOCN Level B2, ESB B2, κ.ά.) και σας επιτρέπει να εξοικειωθείτε με τις διάφορες μορφές ασκήσεων και ερωτήσεων των εξετάσεων αυτών.

Τι σας Προσφέρει το Πρόγραμμα

 • Αναβάθμιση λεξιλογίου με περισσότερες από 3.500 λέξεις.
 • Διάρθρωση σε αυτόνομες θεματικές ενότητες πολλαπλών ενδιαφερόντων.
 • Αυθεντικά κείμενα κατανόησης γραπτού λόγου.
 • Συστηματική μελέτη γραμματικών φαινομένων.
 • Πρότυπα κείμενα και λεπτομερή καθοδήγηση για την παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Ηχογραφημένα κείμενα και αυθεντικούς διάλογους, που θα σας βοηθήσουν να εξελίξετε την κατανόηση προφορικού λόγου και την προφορά σας.
 • Ικανότητα να χρησιμοποιείτε πολύπλοκες και απαιτητικές εκφράσεις και θα επικοινωνείτε με άνεση στη γλώσσα.
 • Συστηματική ανάπτυξη των επιμέρους γλωσσικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχή συμμετοχή σε επίσημες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
 • Πρακτική εξάσκηση στα γλωσσικά στοιχεία που παρουσιάζονται.
 • Τεστ αυτοαξιολόγησης κάθε πέντε ενότητες και στο τέλος του προγράμματος, για να μπορείτε να ελέγχετε και να επιβεβαιώνετε την πρόοδό σας.
 • Βεβαίωση Σπουδών που θα σας χορηγηθεί με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Στόχοι Επιπέδου

Οι στόχοι που ορίζονται για το επίπεδο B2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι οι εξής:

 • Μπορείτε να κατανοείτε πολύπλοκες συζητήσεις εφόσον το θέμα είναι οικείο.
 • Μπορείτε να διαβάζετε και να κατανοείτε ένα κείμενο πεζού λόγου.
 • Μπορείτε να εκφράζετε και να υποστηρίζετε με άνεση τις απόψεις σας, να περιγράφετε με λεπτομερή τρόπο γεγονότα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της εργασίας σας.
 • Μπορείτε να γράφετε σαφή κείμενα με λεπτομέρειες, πάνω σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, προσωπικές και επίσημες επιστολές.

Προαπαιτούμενα

Για τη μελέτη του προγράμματος αυτού είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε μέσο/προχωρημένο επίπεδο (B1 – Intermediate) τουλάχιστον.

Εφόσον δεν έχετε μελετήσει τη γλώσσα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν έχετε ολοκληρώσει σπουδές σε μέσο/προχωρημένο επίπεδο (B1 – Intermediate), μπορείτε να μελετήσετε πρώτα με το Πρόγραμμα ΑΓΓΛΙΚΑ B1-B2 ή με το συνδυασμένο Πρόγραμμα ΑΓΓΛΙΚΑ Β1-Β2 & ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 EXAM PREPARATION.

Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το πιο κατάλληλο για εσάς, κάνοντας το τεστ αξιολόγησης που βρίσκεται εδώ.

Διάρθρωση Προγράμματος

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των κυριότερων επίσημων εξετάσεων που διενεργούνται στην Ελλάδα στο επίπεδο Β2: Cambridge B2 First, IELTS, Michigan ECCE, ABLE Β2, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β, LRN B2, NOCN Level B2, ESB B2, κ.ά.

 • Στην αρχή του προγράμματος, θα βρείτε τον Οδηγό Μελέτης με οδηγίες για την οργάνωση της μελέτης σας, ώστε να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του προγράμματος. Υπάρχει, επίσης κατάλογος με τις προδιαγραφές και τις επιμέρους δοκιμασίες για καθεμία από τις παραπάνω επίσημες Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 που διενεργούνται στην Ελλάδα.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 θεματικές ενότητες καθεμία από τις οποίες αποτελείται από υποενότητες Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading), Λεξιλογίου, Γραμματικής, Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening) και Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing).
 • Κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζει τα αντίστοιχα γλωσσικά στοιχεία και περιλαμβάνει συστηματικές οδηγίες, υποδείγματα, στρατηγικές προσέγγισης, όπως και ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης στους τύπους των ερωτήσεων που απαντώνται στις σχετικές εξετάσεις, για τη μελέτη και εμπέδωση των γλωσσικών στοιχείων.
 • Κάθε ενότητα συνοδεύεται από Γλωσσάριο (Glossary), το οποίο παρουσιάζει το καινούριο λεξιλόγιο του μαθήματος με απλές επεξηγήσεις στα Αγγλικά, για ευκολότερη αφομοίωσή του.
 • Οι ηχογραφήσεις των επιμέρους ενοτήτων Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening) έχουν ηχογραφηθεί από επαγγελματίες ομιλητές, για την εξοικείωση και εξάσκησή σας με την αυθεντική προφορά.
 • Με την ολοκλήρωση των 5 πρώτων ενοτήτων, υπάρχει επαναληπτικό τεστ αυτοαξιολόγησης, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αφομοιώσει τη νέα γλώσσα και για να διαπιστώσετε ποια σημεία θα χρειαστεί να μελετήσετε ξανά.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ένα τελικό τεστ αυτοαξιολόγησης, προκειμένου να είστε σίγουροι ότι έχετε επιτύχει τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εάν θέλετε να λάβετε μέρος σε επίσημες Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας οι οποίες περιλαμβάνουν επιμέρους εξέταση στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) και στην Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking), μπορείτε να επιλέξετε το Πρόγραμμα ΑΓΓΛΙΚΑ B2 EXAM PREPARATION ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ & E-LEARNING, 10 ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών, το οποίο περιλαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία με καθηγητή.

Η ενισχυτική διδασκαλία θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό λόγο και να εξοικειωθείτε περισσότερο με τη δομή των προφορικών εξετάσεων που θα επιλέξετε, ενώ παράλληλα θα σας προσφέρει καθοδήγηση και διορθώσεις στα κείμενα και στις απαντήσεις σας στις διάφορες δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης του Προγράμματος.

Δυνατότητες Πιστοποίησης

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του προγράμματος, θα είστε σε θέση να συμμετάσχετε με επιτυχία σε επίσημες Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας Επιπέδου Β2 για να αποκτήσετε Πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, τόσο για την αγορά εργασίας, όσο και για σπουδές σε Αγγλόφωνα εκπαιδευτικά προγράμματα και Σχολές.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις κύριες επίσημες Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας που διενεργούνται στην Ελλάδα σε επίπεδο Β2: Cambridge B2 First, IELTS, Michigan ECCE, ABLE Β2, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β, LRN B2, NOCN Level B2, ESB B2, κ.ά. Θα βρείτε πληροφορίες για καθεμία από τις εξετάσεις αυτές στην Εισαγωγή του προγράμματος.

Ειδικά για τους σπουδαστές μας, προτείνουμε τις εξετάσεις TOEIC® Listening and Reading που διενεργούνται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση αρκετές φορές το χρόνο, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ στα επίπεδα B1, B2 και C1. Η Linguaphone συνεργάζεται στενά με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, επίσημο φορέα των εξετάσεων Michigan, Hellenic-American University, Cambridge και ETS στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις TOEIC® Listening and Reading θα βρείτε εδώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αγγλικά A1-A2 e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
220 ώρες
290 €
Αγορά
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αγγλικά B1-B2 e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
220 ώρες
290 €
Αγορά
BLENDED
Αγγλικά A1-A2 με Καθηγητή & e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
220 ώρες
Από
520 €
Προβολή
BLENDED
Αγγλικά B1-B2 με Καθηγητή & e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
220 ώρες
Από
520 €
Προβολή
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αγγλικά Business e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
250 ώρες
340 €
Αγορά
BLENDED
Αγγλικά Business με Καθηγητή & e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
250 ώρες
Από
590 €
Προβολή
OFFLINE
Αγγλικά A1-A2 Βιβλία & Audio CD/USB
290 €
Αγορά
OFFLINE
Αγγλικά B1-B2 Βιβλία & Audio CD/USB
290 €
Αγορά
OFFLINE
Αγγλικά Business Βιβλία & Audio CD/USB
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αγγλικά A1-A2 & B1-B2 e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
440 ώρες
390 €
580,00 €
Αγορά
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αγγλικά B1-B2 & Business e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
470 ώρες
440 €
630,00 €
Αγορά
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αγγλικά B2 Exam Preparation e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
220 ώρες
240 €
Αγορά
BLENDED
Αγγλικά B2 Exam Preparation με Καθηγητή & e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
220 ώρες
Από
490 €
Προβολή
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αγγλικά B1-B2 & B2 Exam Preparation e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
440 ώρες
390 €
530,00 €
Αγορά
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ
iTalk Greek (Foundation) e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
80 ημέρες
99 €
Αγορά
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ
Αγγλικά Α1-Α2 & Β1-Β2 & Business e-Learning

Διάρκεια πρόσβασης

calendar icon
360 ημέρες
clock icon
800 ώρες
590 €
920,00 €
Αγορά